به نظرم آدم باید برای خودش و برای نفع شخصیت خودش ( تا جایی که به دیگران آسیب نرساند ) انتخاب کند، عمل کند و مسئولیتش را قبول کند. نه اینکه مدام در بلاتکلیفی و سردرگمی باشد و با خودش درگیر باشد. انسان باید با خودش کنار بیاید و یکی از شخصیت های ذهنش را به پادشاهی برساند و سکان را به دست او بدهد. آنکه بیشتر همه در رویاهایش نقش بازی کرده ، مخصوصا رویاهای کودکی اش... والسلام :)