امروز این برگه رو بین صفحات کتابی که دست دوم خریده بودمش پیدا کردم. "در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی"
عالم مهندسی و شیدایی اونم از نوع عمران :)
نمودار برش و لنگرم اینچنین آرزوست...

مهندس