سوال اساسی :-؟
باید همه چیز خوب باشد تا تلاش کنیم...
یا
تلاش کنیم تا همه چیز خوب شود ؟!

پ.ن: از همین الان تغییر لازم است :)