خوشبختی وقتی بوجود میاد ، که اون آدمی که هستیم به اون آدمی که تو ذهنمونه نزدیک باشه
هرچه نزدیک تر خوش بخت تر
بعضیا اون آدم تو ذهنشون رو پایین میارن
بعضیا هم تلاش میکنن تا پیشرفت کنن و اون آدمی که هستن به آدم ذهنیشون نزدیک بشه
هر کس یه راهی داره ... :)